Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.

Schenken met belastingvoordeel

Gewone giften niet altijd aftrekbaar

Een gewone gift mag u alleen van de belasting aftrekken als u voldoet aan een aantal voorwaarden. De hoogte van uw giften moet bijvoorbeeld minimaal 1% zijn van uw drempelinkomen. Als u jaarlijks wilt schenken, maar ook weer niet zóveel, is periodiek schenken aantrekkelijk.

Periodiek schenken volledig aftrekbaar van de belasting

Wanneer u ons vijf jaar of langer achter elkaar met een vast bedrag steunt en deze schenking vastlegt in een onderhandse akte, weet u zeker dat het hele giftbedrag jaarlijks aftrekbaar is. U geeft ons daarmee ook zekerheid voor de toekomst én u profiteert van maximaal belastingvoordeel. Het deel wat u terugkrijgt, is afhankelijk van o.a. de belastingschijf waarin u valt. Kijk hier voor een rekenvoorbeeld. U kunt zelfs overwegen iets meer te geven zonder dat het u iets extra’s kost! Zo kunt u meer mensen in Nederland helpen.

Eenvoudig geregeld

Het is heel eenvoudig om een periodieke schenking in orde te maken.

  • Download hier de overeenkomst tot periodieke gift en (optioneel) de betalingsmachtiging, vul beide in tweevoud in en onderteken deze.
  • Stuur de formulieren samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (en van uw partner indien van toepassing) naar:

Cordaid Bond Zonder Naam
T.a.v. Erica Hertogh, medewerkster schenken
Antwoordnummer 10835
2501 WB Den Haag

  • Cordaid Bond Zonder Naam ondertekent en registreert uw akte en stuurt u één exemplaar retour.
  • Hiermee kunt u bij de belastingaangifte het volledige bedrag van de schenking aftrekken. Het bedrag van de jaarlijkse schenking moet vóór 31 december van elk jaar op onze rekening staan.

Heeft u vragen over periodieke schenkingen? Erica helpt u graag op maandag of donderdag via 070 313 62 05. Of stuur een mail naar info@cordaidbondzondernaam.nl.

Schenken via een notariële akte

Tot 1 januari 2014 moest een periodieke schenking altijd via de notaris geregeld worden om voor belastingaftrek in aanmerking te komen. Dat hoeft nu niet meer (zie de info hierboven). Dat scheelt notariskosten!

Wilt u uw periodieke schenking toch liever door de notaris laten vastleggen? Neem dan gerust contact op met Erica Hertogh, op maandag of donderdag via 070 313 62 05 of per e-mail naar info@cordaidbondzondernaam.nl.