Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.

Word lid van de Bond Zonder Naam

Als lid van de Bond steunt u ons programma in Nederland tegen armoede en sociale ongelijkheid.

Dit doen we door individuele hulp te bieden aan mensen die buiten hun schuld om in financiële problemen zijn geraakt. En steeds vaker ondersteunen we mensen die samen een coöperatie willen starten.

Helpt u ons mee? Maak € 25,- over op IBAN nummer: NL04INGB 0000 0015 00, ten name van Cordaid Bond Zonder Naam in Den Haag onder vermelding van Bond Zonder Naam lidmaatschap. U ontvangt dan van ons de inspirerende maandspreuken en we houden u op de hoogte van al onze projecten. Hartelijk dank voor uw steun!