Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.

Wie we zijn

Verbeter de wereld begin bij jezelf

De Bond Zonder Naam zet zich al meer dan 75 jaar in voor de meest kwetsbaren in Nederland. De Bond Zonder Naam heeft een lange geschiedenis, die teruggaat naar de jaren dertig van de twintigste eeuw. Wat door alle jaren heen is gebleven is het doel en de missie van de Bond: solidariteit en barmhartigheid te tonen naar mensen die het moeilijk hebben.

Altijd vanuit het standpunt dat mensen zelf het heft weer in eigen hand moeten nemen. De Bond Zonder Naam geeft net dat steuntje in de rug dat nodig is om mensen weer in hun kracht te zetten.